• Ljudevita Posavskog 2, 31000 Osijek

  • 031300501

PEDIJATRIJSKI TIM

prim.mr.sc. Maja Štimac

specijalist pedijatar
subspecijalist neonatolog
međunarodno licencirana savjetnica za dojenje IBCLC

Nataša Kovač

medicinska sestra